#meigjengen handler om å forebygge ensomhet og utenforskap blant ungdom.
BARK er et tilbud til barn i alderen 6-12 år. Aktivitetene spenner fra lek og utfoldelse i friluft og førstehjelp, til forståelse av Røde Kors’ prinsipper og verdigrunnlag.
Som besøksvenn får du kontakt med mennesker i alle aldre som av ulike grunner ønsker noen å snakke med.
Fellesverket er et lavterskeltilbud hvor ungdom kan droppe inn når de selv ønsker det.
En flyktningguide er en person som har lyst til å lære noe nytt, og samtidig gjøre en innsats for å gi en flyktning en bedre start i Norge.
ForAlle er et samarbeidsprosjekt som skal tilby ferieaktiviteter til barn og unge. Drives av Haugesund Røde Kors, Kirkens Bymisjon Skattkammeret og KFUK-KFUM Forandringshuset.
Ungdom er de beste til å løse konflikter i ungdomsmiljøer og vi gir deg redskapene du trenger for å få til dette på gode måter.
Hulå er en møteplass for ungdom i Tysvær. Her kan ungdom møte jevnaldrende og trygge voksne for felles sosiale aktiviteter.
InnFRI er et fritidstilbud til mennesker med innvandrerbakgrunn og ellers andre som ønsker å komme seg ut i frisk luft.
Haugesund Røde Kors vil spre glede for eldre som bor på sykehjem, og ønsker å gjenopprette besøkstjenesten ved sykehjem i Haugesund og Tysvær.