#meigjengen handler om å forebygge ensomhet og utenforskap blant ungdom.
BARK er et tilbud til barn i alderen 6-12 år. Aktivitetene spenner fra lek og utfoldelse i friluft og førstehjelp, til forståelse av Røde Kors’ prinsipper og verdigrunnlag.
Har du behov for en besøksvenn, eller ønsker du å bli besøksvenn? Besøksvenn er for alle mennesker som ønsker mer kontakt med andre mennesker.
Mobil-/datahjelp og kafé - en sosial møteplass hvor man kan treffe andre og dele erfaringer. Frivillige tilbyr å hjelpe om du står fast med din mobil, nettbrett eller pc.
Fellesverket er et lavterskeltilbud hvor ungdom kan droppe inn når de selv ønsker det. Et fristed for ungdom med stor grad av voksentetthet. En mangfoldig, hyggelig og sosial arena, full av liv!
En flyktningguide er en person som har lyst til å lære noe nytt, og samtidig gjøre en innsats for å gi en flyktning en bedre start i Norge.
ForAlle er et samarbeidsprosjekt som skal tilby ferieaktiviteter til barn og unge. Drives av Haugesund Røde Kors, Kirkens Bymisjon Skattkammeret og KFUK-KFUM Forandringshuset.
Fortellergruppa samler mennesker omkring deres egne historier. Ved å appellere til alle sanser hos den eldre håper vi å vekke følelser, minner, samt lysten til å uttrykke seg om eget liv.
Ungdom er de beste til å løse konflikter i ungdomsmiljøer og vi gir deg redskapene du trenger for å få til dette på gode måter.
Hulå er en møteplass for ungdom i Tysvær. Her kan ungdom møte jevnaldrende og trygge voksne for felles sosiale aktiviteter.