Hulå er en møteplass for ungdom i Tysvær. Her kan ungdom møte jevnaldrende og trygge voksne for felles sosiale aktiviteter. Inkludering og mestring skal være i fokus. Alle aktivitetene skal være gratis å delta på.
Målgruppa er ungdom som går på ungdomsskolen eller videregående. Vi jobber for å hjelpe ungdom til mestrings-arenaer, og legger til rette for opplevelser sammen med andre ungdommer, noe som vil bidrar til å bygge gode relasjoner og et forsterket selvbilde.

Prosjektleder: Laila Bakken, laila@hrk.no