Fortellergruppa samler mennesker omkring deres egne historier. Gruppa er lagt opp for hjemmeboende eldre. Minnene sitter der livet er blitt levd, gjennom sansene. Det er også der fortellergruppa begynner. Ved å appellere til alle sanser hos den eldre håper vi å vekke følelser, minner, samt lysten til å uttrykke seg om eget liv. Frivillige skriver ned historiene som blir fortalt av de eldre. Hverdagshistorier om ulike tema som vekker glede og gode minner. Dette blir fortellinger fra deltakernes egne liv. Livshistorier som andre kan kjenne seg igjen i. Deltakerne har stor glede av å få historiene sine utgitt i bokform. En god lunsj blir servert etterpå. Fortellerglede er et samarbeid mellom Røde Kors og Tysvær kommune. Eli Susort Lund er ansatt i Tysvær kommune og hun drifter aktiviteten sammen med frivillige.