Haugesund Røde Kors

2020 har virkelig vært et år hvor dere alle, våre medlemmer, ledere, samarbeidspartnere, støttespillere og ansatte, har vist hvilken kraft det er i godt Røde Kors arbeid. Vi ser at den innsatsen som blir lagt ned, betyr en forskjell for mange mennesker i Haugesund og Tysvær.

Prosjekter

Målet med #egog er at alle ungdommer uavhengig av økonomisk bakgrunn skal ha muligheten til å drive med fritidsaktiviteter, få opplevelser i ferier og mulighet til å samle opp arbeidserfaring.
#meigjengen handler om å forebygge ensomhet og utenforskap blant ungdom.
BARK er et tilbud til barn i alderen 6-12 år. Aktivitetene spenner fra lek og utfoldelse i friluft og førstehjelp, til forståelse av Røde Kors’ prinsipper og verdigrunnlag.
Som besøksvenn får du kontakt med mennesker i alle aldre som av ulike grunner ønsker noen å snakke med.

Har du en helt i magen?

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon. Vi er til stede i lokalsamfunn over hele landet - før, under og etter en krise.Som Norges største frivillige beredskapsorganisasjon er Røde Kors tilstede over hele landet, med 380 lokalforeninger og 300 hjelpekorps. Røde Kors er anerkjent som støtteaktør for myndighetene gjennom kongelig resolusjon...

Les mer
  • 400
    Vi er mer enn 400 aktive frivillige i Haugesund Røde Kors.
  • Grasrot
    798 støttet oss med sin Grasrot-andel. Støtt oss du også! SMS: send Grasrotandelen 971341513 til 60000
  • Panto
    Trykk på Pantelotteri-knappen når du panter flasker. Enten vinner du - eller så støtter du Røde Kors lokalt!