En flyktningguide er en person som har lyst til å lære noe nytt, og samtidig gjøre en innsats for å gi en flyktning en bedre start i Norge. Røde Kors kobler sammen guide og flyktning for en periode på 9-12 måneder. Disse møtes ca. en gang per uke for å gjøre ulike ting sammen,
som å gå tur, lage mat, se fotballkamp eller bare prate.