InnFRI er et fritidstilbud til mennesker med innvandrerbakgrunn og ellers andre som ønsker å komme seg ut i frisk luft. Her møtes en for å gå turer der fysisk velvære og sosialt samvær er i fokus. Samtaler og nettverksbygging går mye lettere når en trasker av gårde mot et felles mål. .
Vi går tur torsdager kl. 16.45 – 19.00. Oppmøtested varierer, ta kontakt på Facebook, eller ring 52 71 12 50