InnFRI er et fritidstilbud til mennesker med innvandrerbakgrunn og ellers andre som ønsker å komme seg ut i frisk luft. Her møtes en for å gå turer der fysisk velvære og sosialt samvær er i fokus. Samtaler og nettverksbygging går mye lettere når en trasker av gårde mot et felles mål.
Vi arrangerer sporadiske turer i løpet av året.