Haugesund Røde Kors

Haugesund Røde Kors er en frivillig humanitær organisasjon som bryr seg, tar ansvar og initiativ ovenfor mennesker som trenger støtte og omsorg. Vi har i dag over 400 flotte frivillige medmennesker i aktiviteter innen barn og unge, beredskap og omsorg. Haugesund Røde Kors favner over de aller fleste beredskaps- og omsorgsoppgaver samfunnet i dag er opptatt av. Vi har  tre avdelinger i aktivitet;  Omsorg,  Hjelpekorps og Ungdom.

Aktiviteter

#meigjengen handler om å forebygge ensomhet og utenforskap blant ungdom.
BARK er et tilbud til barn i alderen 6-12 år. Aktivitetene spenner fra lek og utfoldelse i friluft og førstehjelp, til forståelse av Røde Kors’ prinsipper og verdigrunnlag.
Har du behov for en besøksvenn, eller ønsker du å bli besøksvenn? Besøksvenn er for alle mennesker som ønsker mer kontakt med andre mennesker.
Mobil-/datahjelp og kafé - en sosial møteplass hvor man kan treffe andre og dele erfaringer. Frivillige tilbyr å hjelpe om du står fast med din mobil, nettbrett eller pc.

Årsmøte Haugesund Røde Kors 2024

Haugesund Røde Kors holdt sitt årsmøte onsdag 22. februar. Møtet ble gjennomført fysisk på Røde Kors-huset. ☺️ I tillegg til de ordinære årsmøtesakene ble det gjennomført valg til lokalforeningsstyret.

Les mer
  • 400
    Vi er mer enn 400 aktive frivillige i Haugesund Røde Kors.
  • Grasrot
    798 støttet oss med sin Grasrot-andel. Støtt oss du også! SMS: send Grasrotandelen 971341513 til 60000
  • Panto
    Trykk på Pantelotteri-knappen når du panter flasker. Enten vinner du - eller så støtter du Røde Kors lokalt!