Haugesund Røde Kors

Haugesund Røde Kors er en frivillig humanitær organisasjon som bryr seg, tar ansvar og initiativ ovenfor mennesker som trenger støtte og omsorg. Vi har i dag over 400 flotte frivillige medmennesker i aktiviteter innen barn og unge, beredskap og omsorg. Haugesund Røde Kors favner over de aller fleste beredskaps- og omsorgsoppgaver samfunnet i dag er opptatt av. Vi har  tre avdelinger i aktivitet;  Omsorg,  Hjelpekorps og Ungdom.

Aktiviteter

#meigjengen handler om å forebygge ensomhet og utenforskap blant ungdom.
BARK er et tilbud til barn i alderen 6-12 år. Aktivitetene spenner fra lek og utfoldelse i friluft og førstehjelp, til forståelse av Røde Kors’ prinsipper og verdigrunnlag.
Som besøksvenn får du kontakt med mennesker i alle aldre som av ulike grunner ønsker noen å snakke med.
Fellesverket er et lavterskeltilbud hvor ungdom kan droppe inn når de selv ønsker det.

Har du en helt i magen?

Vi ser etter flere samfunnsengasjerte mennesker som ønsker å bli en del av vårt fellesskap. Kanskje er du vårt neste hjelpekorpsmedlem? Lørdag 27. august fra kl. 12.00 har vi åpen dag. Dette er starten på hjelpekorpset opptak til årets grunnutdanning for nye medlemmer. Denne dagen viser vi frem en del...

Les mer
  • 400
    Vi er mer enn 400 aktive frivillige i Haugesund Røde Kors.
  • Grasrot
    798 støttet oss med sin Grasrot-andel. Støtt oss du også! SMS: send Grasrotandelen 971341513 til 60000
  • Panto
    Trykk på Pantelotteri-knappen når du panter flasker. Enten vinner du - eller så støtter du Røde Kors lokalt!