Haugesund Røde Kors

2021 har virkelig vært et år hvor dere alle, våre medlemmer, ledere, samarbeidspartnere, støttespillere og ansatte, har vist hvilken kraft det er i godt Røde Kors arbeid. Vi ser at den innsatsen som blir lagt ned, betyr en forskjell for mange mennesker i Haugesund og Tysvær.

Prosjekter

Målet med #egog er at alle ungdommer uavhengig av økonomisk bakgrunn skal ha muligheten til å drive med fritidsaktiviteter, få opplevelser i ferier og mulighet til å samle opp arbeidserfaring.
#meigjengen handler om å forebygge ensomhet og utenforskap blant ungdom.
BARK er et tilbud til barn i alderen 6-12 år. Aktivitetene spenner fra lek og utfoldelse i friluft og førstehjelp, til forståelse av Røde Kors’ prinsipper og verdigrunnlag.
Som besøksvenn får du kontakt med mennesker i alle aldre som av ulike grunner ønsker noen å snakke med.

Ny hovedsponsor-avtale med Haugesund Sparebank

Vi i Haugesund Røde Kors er glade og stolte av en fornyet avtale med Haugesund Sparebank som vår hovedsponsor😊🤩Støtten fra banken gjør at Haugesund Røde Kors kan opprettholde et godt tilbud til barn og unge, beredskap og omsorg – og bety en forskjell for mange mennesker i Haugesund og...

Les mer
  • 400
    Vi er mer enn 400 aktive frivillige i Haugesund Røde Kors.
  • Grasrot
    798 støttet oss med sin Grasrot-andel. Støtt oss du også! SMS: send Grasrotandelen 971341513 til 60000
  • Panto
    Trykk på Pantelotteri-knappen når du panter flasker. Enten vinner du - eller så støtter du Røde Kors lokalt!