InnFRI er et fritidstilbud til mennesker med innvandrerbakgrunn og ellers andre som ønsker å komme seg ut i frisk luft.
Nettverk er et tilbud til mennesker som føler de står utenfor fellesskapet og som ved sosial støtte kan få en ny sjanse til å komme tilbake til en «normal» hverdag.
Norsktrening er et tilbud til minoritetsspråklige i Haugesund hvor de får muligheten til å jobbe med sine norskkunnskaper.
Opplevelser for alle er et tilbud til barn, unge og familier som av ulike grunner ikke har mulighet til å reise på tur.
SMÅ i Røde Kors arrangerer sosiale møteplasser for barnefamilier for å gi disse fine opplevelser sammen.
Språk-kafeen på Haugesund Folkebibliotek, er en fin arena som gir mulighet for å bli kjent med andre. Dette er et tilbud for de som trenger å øve på å snakke norsk.
Onsdager kl. 11 er det tur i Vangen. Det er oppmøte ved paviljongen, deltakerne blir fordelt i grupper tilpasset ønsker om lengde og tempo.
En Røde Kors visitor besøker innsatte i fengsel etter ønske fra den innsatte selv. Gjennom jevnlige besøk skal visitoren være et positivt innslag i en ellers lang og ensformig soningstid.
En vitnestøtte er en frivilling person som skal bistå vitner med medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker.