Med midler fra Stiftelsen DAM og Norges Røde Kors, åpner vi Fellesverket Haugesund i 2021.
Fellesverket er et lavterskeltilbud hvor ungdom kan droppe inn når de selv ønsker det. Her skal en føle seg sett og hørt av voksne. Hovedaktivitetene er Møteplass, Leksehjelp, Gatemegling og Arbeidstrening, Målgruppen er ungdom mellom 13 og 25 år. For de mellom 18 0g 25 år vil vi ha fokus på arbeidstrening og legge til rette for aktivitet utenfor normal åpningstid. Fellesverket skal være en plass med fokus på relasjonsbygging og inkludering. Et fristed for ungdommene med stor grad av voksentetthet. Det vil kontinuerlig søkes om midler som kan brukes til aktiviteter i Fellesverket.