Haugesund Røde Kors startet #meigjengen-prosjektet i 2014. Prosjekt er unikt og handler om å forebygge ensomhet og utenforskap blant ungdom. 
Prosjektet går først og fremst ut på å hjelpe ungdom inn i aktive, sosiale og trygge fritidsaktiviteter som passer den enkeltes interesser. Dette gjøres ved å benytte de allerede eksisterende tilbudene som finnes i og rundt kommunen, samt eventuelt bistå i å opprette nye. Målgruppen er elever i ungdomsskole og videregående skole i Haugesund, men prosjektet hjelper også ungdom som enten aldersmessig eller geografisk faller utenfor den definerte målgruppen.