Haugesund Røde Kors Hjelpekorps er et av landets største med ca. 170 medlemmer. Hjelpekorpset driver aktivt beredskapsarbeid for byen og distriktet, og er en aktiv og seriøs medspiller i den frivillige redningstjenesten.

 

Bli en av oss!

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon. Vi er til stede i lokalsamfunn over hele landet – før, under og etter en krise.

Som Norges største frivillige beredskapsorganisasjon er Røde Kors til stede over hele landet, med 380 lokalforeninger og 300 hjelpekorps. Røde Kors er anerkjent som støtteaktør for myndighetene gjennom kongelig resolusjon av 21. august 2009. Det innebærer blant annet at Røde Kors skal kunne bistå myndighetene i beredskapsarbeidet på lokalt, fylkes- og sentralt nivå.

Den norske beredskapen er et samvirke mellom offentlige etater og frivillige organisasjoner. I dette samvirket stiller de frivillige beredskapsorganisasjonene mannskap og ressurser til rådighet for redningsoppdrag, leteaksjoner og annen støtte over hele landet.

Haugesund Røde Kors Hjelpekorps er en av Norges største hjelpekorps målt i antall godkjente operative medlemmer, og er med dette også Haugalandets største frivillige beredskapsressurs.
Avdelingen har det hjelpekorpsoperative ansvaret for Haugesund og Tysvær kommune og bidrar hvert år med mange frivillige timer i forbindelse med sanitetsvakter, søk og leteaksjoner på hele Haugalandet.

Hver høst starter hjelpekorpset opptak til årets grunnutdanning for nye medlemmer. Årets opptak starter med åpen dag den 2. september fra klokken 12:00. 
Denne dagen viser vi frem en del av utstyret og svarer på spørsmål fra interesserte.

Den teoretiske og praktiske undervisningen starter 15. september og samler som oftest deltakere i alderen 18-50 år. 
Gjennom kurset vil en tilegne seg teoretiske og praktiske ferdigheter innenfor førstehjelp, søk og redning på land og ved sjøen. 
Ved endt og bestått utdanning får deltakerne opptak i hjelpekorpset, og man kan bære organisasjonens uniform.
Videre vil det være muligheter for å delta i mange forskjellige førstehjelp og beredskapsoppdrag gjennom hele året.

Mange haugalendinger har sett hjelpekorpsets medlemmer i innsats på Haugesund Sparebank Arena i forbindelse med fotballkamper, på festivaler, konserter eller andre kultur og idrettsarrangement. 
Vi er også å se i forbindelse med utdeling av sykkellykter og refleks til barn og voksne. 
Er noen forsvunnet eller savnet i vårt nærområde ser du mannskapene ute i søk både på dag og nattestid.
Under koronakrisen har hjelpekorpsets medlemmer stilt opp som støtteaktør, og mange har fått et kort møte med oss gjennom Haugesund Kommunes massevaksinering hvor vi er til stede som støttepersonell.
Røde Kors er til stede og klar til å handle når små eller store kriser rammer.

Nå ser vi etter flere samfunnsengasjerte mennesker som ønsker å bli en del av vårt fellesskap.
Kanskje er du vårt neste hjelpekorpsmedlem?

Se ofte stilte spørsmål lenger nede.

Åpen dag vil få en egen arrangementsside på Facebook «Haugesund Røde Kors Hjelpekorps».
Skulle du ha andre spørsmål, ta kontakt med oss!

Vi ønsker deg velkommen til åpen dag!

Spørsmål og svar:


Hva skjer på åpen dag?

Lørdag 2. september åpner vi Røde Kors huset og garasjeanlegget og viser fram det meste av redningsutstyret. Dagen er rettet mot deg som vil bli medlem i hjelpekorpset.
Kursledelsen og mange av våre aktive medlemmer vil være til stede for å svare på spørsmål og vise deg rundt.  
Vi vil gjennomføre en samtale med alle interesserte for å kartlegge ønsker og motivasjon. 
Arrangementet er åpent fra klokken 12:00 og frem til kl. 18:00.
Vi tar forbehold om at vi avslutter noe tidligere hvis det ikke er flere frammøtte.
Planlegger du å komme rett før vi stenger er det fint om du gir oss beskjed på forhånd.

Jeg kan ikke møte på åpen dag den 2. september, men er veldig interessert i kurset!?

Kan du ikke møte på åpen dag, men er motivert og vil være med fra kursstart den 15. september tar du kontakt med oss. 
Send oss en melding på Facebook, eller ta kontakt med vår operative leder for egen avtale. 
Operativ leder: operativ@hrk.no – tlf.: 952 91 659

Arrangerer dere kurset flere ganger i år?

Hjelpekorpset utfører en rekke beredskapsoppdrag som krever god teoretisk og praktisk opplæring.  Som en leverandør til det offentlige stilles det strenge krav til at alle medlemmer skal ha gode teoretiske og tekniske ferdigheter, og utføre en tjeneste som medfører minimal risiko for skade.
I Norge har vi ingen profesjonell tjeneste som har søk etter savnede personer som sitt yrke.  I tråd med modellen i vårt land er det godt trente frivillige mannskaper som utfører denne tjenesten.

Samlet sett er utdanningen så lang og ressurskrevende for organisasjonen at vi ikke har ressurser til å gjennomføre denne mer enn én gang pr. år. Vi gjennomfører grunnutdanningen på den roligste tiden i året. 
Resten av sesongen er medlemmene normalt opptatt med mange vaktoppdrag innenfor kultur og idrettsarrangementer. I tillegg bruker vi også deler av året til videreutdanning av egne mannskaper.

Hvis du ikke kan delta på høstens grunnkurs, kan du søke opptak som aspirant. I denne perioden vil man kunne påbegynne opplæringen, delta på møter, noen kurs og en rekke andre aktiviteter. 
Som aspirant kan du være med under opplæring på sanitetsvakter og noen andre tjenester. Da er man under oppsyn av erfarne medlemmer.

Hva er aldersgrensen for å være med i Hjelpekorpset?

Aldersgrensen er 18 år. Alle våre medlemmer som skal delta i operativ tjeneste må oppfylle alderskravet for at man skal være dekket av interne og offentlige forsikringer. 

Hva er opptakskravene til Hjelpekorpset?

Alderskravet er 18 år. Du finner mer informasjon om dette i spørsmålet over.
Normal fysikk og psyke. Ingen medlemmer i Hjelpekorpset springer like fort som Karsten Warholm, ingen er like utholdende som Therese Johaug…
Kravet er at du må ha en fysikk som gjør deg i stand til å bevege deg greit i skog og mark. Du skal kunne bære sekk med personlig utstyr, samt noe fellesutstyr til deg og dine lagkamerater. 
Du må være i stand til å ta vare på både deg selv og dine lagkamerater slik at dere sammen utfører oppdragene på en trygg, sikker og hurtig måte.
Norges Røde Kors legger følgene krav til grunn: Bevege deg i skog og mark med en sekk på 10 kilo i 6 timer.

Med normal psyke mener vi at du skal ha en normal hverdag hvor ikke psykiske lidelser påvirker deg og din dømmekraft på en negativ måte.  Vi kan alle ha enkeltstående vanskelige dager, men du bør ikke være preget av vedvarende tungsinn eller depresjoner, eller være under behandling for dette.

Her finnes ikke noe uttømmende svar, men føler du at noe er vanskelig må du ta dette opp med oss for avklaring på forhånd.

Hvor arrangeres kurset?

Grunnopplæringen avholdes for det meste fra våre lokaler i Oddagata 8.
Røde Kors huset i Haugesund har flere rom/lokaler for undervisning og øvelser innendørs.

Vi bruker også vårt garasjeanlegg til praktiske øvelser. 
Når vi skal komme oss ut for å teste teori i praksis forflytter vi oss til områder i nærheten, for eksempel Vangen, Kvalsvik eller Djupadalen. Det er viktig at vi gjennomfører øvelser i områder som er sammenlignbare med virkelige oppdrag.  

Hvor lenge varer kurset?

Kurset arrangeres over helger, samt noen kvelder i perioden fra 15. september til begynnelsen av november. Alle kursdager vil være i Haugesund og omegn.

Du vil måtte sette av tid til deltakelse i henhold til timeplanen slik at du får med det alle kursmodulene for å bli godkjent operativt medlem. 

Grunnopplæringen for hjelpekorpsere er omfattende og inneholder alle nødvendige elementer innenfor førstehjelp, søk, redning, tekniske hjelpemidler osv.
Når man er ferdig skal alle deltakere ha oppnådd kunnskaper på grunnleggende nivå, og kunne delta i de fleste av våre aktiviteter.  

Som en del av den frivillige redningstjenesten er det viktig både for Røde Kors, og staten som vår oppdragsgiver i redningstjenesten at alle mannskaper er godt opplært. Vi skal løse spennende og krevende oppdrag, og gjøre dette på en trygg, sikker og profesjonell måte.

Hvilke forkunnskaper er nødvendige?

Det stilles ingen formelle krav til forkunnskaper.  Hvis du har hatt et førstehjelpskurs på skole eller arbeidsplass er det en fordel, men du vil gjennom vår opplæring lære mye mer.
Teori og ferdigheter innenfor førstehjelp, søk og redningsarbeid vil du tilegne deg gjennom teori og praktiske øvelser gjennom hele kurset.

Hva koster det å være med i Hjelpekorpset?

For å bli medlem i Hjelpekorpset må man betale medlemskap i Røde Kors.  Dette er obligatorisk for alle. Denne dekker blant annet forsikringer under utførelse av våre tjenester.  
I tillegg tilkommer en kursavgift som dekker teoribok i førstehjelp, kurskompendier, mat og annet nødvendig undervisningsmateriell for hele kurset.

Hjelpekorpset har det meste av nødvendig utstyr for søk og redning i vårt store og velutstyrte depot. 
Du låner utstyr av oss til utførelse av oppdragene. Dette kan være lysutstyr, radiosamband, nettbrett for elektroniske kart, GPS, sikringsutstyr osv. 
Til tjeneste må du selv stille i passende klær/fottøy. Blir personlig utstyr ødelagt under oppdrag for den offentlige redningstjenesten får man dekket dette ved egen tap/skademelding.

Må jeg ha spesielt utstyr?

Gjennom kurset veksler vi på teori og praktiske øvelser. Vi er både inne og utendørs.  
På dager med undervisning inne er det greit med helt vanlig tøy, men vi anbefaler at du ikke har på deg de fineste plaggene fordi vi også skal ha praktiske øvelser. 
På dager med aktivitet utendørs er det viktig at du har klær som passer for været. Vanlig yttertøy beregnet for Vestlandet fungerer fint. Allværsjakke eller regntøy, varme sko og sokker, lue, votter etc. 
Det viktigste er at du kan være i aktivitet og holde deg varm og tørr.

Hvis du mangler noe personlig utstyr er det viktig at du gir beskjed til oss så tidlig som mulig. Ofte kan vi legge til rette for at du kan låne fra andre.

Hvilke muligheter får jeg videre i Hjelpekorpset?

Som med mange andre ting er det er litt opp til den enkelte hva man får ut av medlemskapet sitt i Røde Kors.  Organisasjonen kan tilby deg et godt og inkluderende miljø som gir muligheter for å bygge gode nettverk. 

Du vil vedlikeholde og videreutvikle dine faglige kunnskaper innen førstehjelp, søk og redning. 
Som aktivt medlem vil du få tilbud om en rekke kurs. Disse er stort sett alltid gratis for medlemmer.

I Haugesund Røde Kors hjelpekorps har vi felles medlemsmøter hver onsdag kveld. Programmet kan være øvelser, teorikvelder, foredrag, teambuilding med mer. 
Medlemmene kommer også med forslag og bidrar til variasjon gjennom året.
Noen kvelder er avsatt til viktige emner som vi alle må trene på med faste intervaller. Aktiviteten på medlemsmøtene kan både være inne eller ute i naturen.

Aktiviteten på Røde Kors huset vårt er stor. På dagtid er kontoret bemannet av ansatte, og på kvelder og i helger er det gode muligheter for å samles for noe faglig eller sosialt.

Gjennom året arrangeres også en rekke sosiale arrangementer for medlemmene våre.  

Kan jeg kjøre båt og ambulanse når jeg er ferdig med kurset?

Når du har gjennomført grunnutdanningen i Hjelpekorpset er du godkjent operativt medlem. 
Du kan delta som mannskap på sanitetsvakter, aksjoner osv. For en del av våre oppgaver kreves det videre kurs og kompetanseheving.  Dette gjelder blant annet de som skal bemanne ambulanse, ATV og båt. Her må man gå på egne kurs for det enkelte fagområdet.

Får jeg betalt for innsatsen?

Røde Kors er en organisasjon som er basert på frivillighet. Alle medlemmene våre driver viktig humanitær innsats for andre uten betaling.  Dette er en av de viktigste verdiene i Røde Kors. Ledelsen i alle ledd av organisasjonen er demokratisk valgte frivillige medlemmer.

Norges Røde Kors som sentralledd har en rekke ansatte. Disse utgjør kompetente fagmiljø som tilrettelegger og arbeider for at alle frivillige medlemmer skal kunne utføre god humanitær innsats i sitt lokalmiljø.

Også i Haugesund har vi flere ansatte, blant annet en daglig leder og flere prosjektledere. 
Disse personene jobber med daglig drift, regnskap, kontakt med offentlige myndigheter, markedsføring, spesielle prosjekter og søker økonomisk støtte.
Ansattstaben er avgjørende for den store aktiviteten i Haugesund Røde Kors, og arbeider daglig tett opp mot styret og de frivillige avdelingslederne.

Røde Kors tar betalt når vi utfører tjenester for
Som medlem i Røde Kors får du altså ikke betalt i kroner og øre, men du vil bli rik på opplevelser og erfaring.

Hva forventes av meg som medlem i hjelpekorpset?

Som medlem forventes det at du utfører tjenesten med motivasjon, og etter Røde Kors prinsippene våre.
Du blir en del av et felles miljø hvor det er viktig at alle opptrer ordentlig og respektfullt overfor hverandre. 

Det er viktig at du deltar på noen møter og øvelser sånn at du vedlikeholder din kompetanse. 
I tillegg ønsker vi også at du blir med på sanitetsoppdrag og leteaksjoner når du har anledning til det. 

Sanitetsvaktene er vår dugnad for å skaffe inntekter til foreningskassen.  På denne måten sørger vi for at alle blant annet kan få gratis kurs og være med i et levende og aktivt fellesskap.

All aktivitet i Røde Kors er basert på frivillighet. Med dette mener vi at man stiller opp når man har tid og anledning.
Et viktig prinsipp er allikevel at når man har sagt ja til en bestemt aktivitet, verv eller oppgave så har man forpliktet seg til å gjennomføre denne. De oppgaver og ansvarsområder du sier ja til må du følge opp.  Du vil oppleve at noen medlemmer har mye ledig fritid og er med på mange prosjekter, mens andre er med på frivillig aktivitet kanskje bare en gang i uken eller annenhver uke.