Haugesund Røde Kors Ungdom bekjemper urettferdighet, og fremmer forståelse og toleranse.
Ungdomsorganisasjonen er for medlemmer fra 13 til 30 år. Forebygging av ensomhet blant unge, førstehjelp, friluftsliv, antimobbing og samfunnstema er de viktigste aktivitetene i Haugesund Røde Kors Ungdom.
Medlemsmøtene blir holdt mandager fra kl. 18.00-20.00.