Mandag 21.august fikk Haugesund Røde Kors møte Stortingspresident  Masud Gharahkhani. På et arrangement i regi av Frivilligsentralen og Tysvær kommune var vi invitert til å si noe om det frivillige arbeidet vi driver i Tysvær. Vi la vekt på å snakke om aktivitet som vi har sammen med kommunen eller andre organisasjoner. Prosjektleder Anne Kesia G. Leirvik snakket om aktivitet som Forteljarglede, Digital kafè og turgruppene i Nedstrand og Frakkagjerde.

Styreleder Paul Eggen tok opp dette med en forutsigbar momskompensasjon. I forbindelse med at Røde Kors opplever stor etterspørsel etter aktiviteter med mat, utfordret Paul Stortingspresidenten på en ekstraordinær bevilling til frivilligheten slik at det kan kjøpes inn og deles ut mat til de som trenger det.

Haugesund Røde Kors var også utfordret på å stelle i stand et Lykketreff arrangement lignende Vinduslykke arrangement som vi hadde i 2021.  På kort varsel stilte Ole Morten Velde, Vegard Fossum og Halvor Lillesund opp, med Roy Orbinson- konsert utenfor korttidsavdeling ved Tysværtunet.  Det ble en hyggelig stund både for beboere, frivillige og andre tilhørere. Det vanket både ros og takk fra ordfører Sigmund Lier i Tysvær og fra Stortingspresidenten.

Foto: Silje Fagermo