Tre av våre flotte frivillige har i dag fått tildelt heder og æresbevisninger. Markeringen ble gjort på Formiddagstreffet der mange frivillige var samlet. Dette ble en fin anledning til å utdele heder til disse tre som ikke kunne delta på årsmøtet i februar der flere æresbevisninger ble utdelt.

Carl Fredrik W. Fahlvik tildeles Norges Røde Kors fortjenstdiplom med nål for sitt betydningsfulle arbeid for Haugesund Røde Kors i over 60 år.

Kari Pettersen tildeles Norges Røde Kors fortjenstdiplom med nål for den store innsatsen hun har lagt ned i Haugesund Røde Kors Omsorg.

Karina Ødegård tildeles Norges Røde Kors fortjenstdiplom med nål for flott innsats for Haugesund Røde Kors.

Paul Eggen jr (styreleder) og Signe Thomassen (styremedlem) overrakte diplom, nål og blomster. Foto: Haugesund Røde Kors.