Fortjenstdiplom

Haugesund Røde Kors holdt sitt årsmøte onsdag 23. februar. Møtet ble gjennomført fysisk på Røde Kors-huset. I tillegg til de ordinære årsmøtesakene ble det gjennomført valg til lokalforenings-styret. Paul Eggen jr. ble enstemmig gjenvalgt som styreleder Haugesund Røde Kors for 2 nye år. I tillegg ble Anne-Beth Høyvik valgt inn som styremedlem for 2 år, og Karina Ødegård ble valgt inn som vara til styret for 2 år.

Etter den offisielle delen av møtet var gjennomført ble det delt ut heder og åresbevisninger. Kjell Johan Arnø, Herdis Dommersnes, Ragnvald Thoresen og Synnøve Nes Knutsen mottok Norges Røde Kors Fortjenstdiplom med nål for sin gode innsats i Haugesund Røde Kors gjennom mange år.
Etter valget har styret følgende sammensetning:

Leder: Paul Eggen jr. – tlf 930 95 450, epost: paul.eggen@getmail.no
Nestleder: Wenche Urdal – tlf. 987 65 587, epost: wenche.urdal@gmail.com
Styremedlem: Anne-Beth Høyvik
Styremedlem: Signe Thomassen
Styremedlem: Laila Bakken
Varamedlem: Rita Vikse
Varamedlem: Karina Ødegård

I tillegg er de tre avdelingenes ledere medlemmer i styret:
Leder Omsorg: Leif Magne Nordbø, tlf. 909 32 277, epost: leno@smedsvik.no
Leder Hjelpekorpset: Roy Worum, tlf. 916 90 955 epost: roy@hrk.no
Leder Ungdom: Melanie Serine Johansen, tlf. 457 95 232, epost: melanieserine@gmail.com
Nestleder Ungdom: Rebekka Hansen

Årsrapport 2021 finner du her!