Norsktrening er et tilbud til minoritetsspråklige i Haugesund hvor de får muligheten til å jobbe med sine norskkunnskaper
og dermed bli bedre inkludert i nærmiljøet. Språk øker også sjansene for å få jobb og å trives i sitt nye hjemland.
Norsktrening mandager kl. 16.00 – 18.00

Flere bilder