En vitnestøtte er en frivilling person som skal bistå vitner med medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker. Målsettingen er økt trygghet for vitnene. En vitnestøtte må ha tid på dagtid, og bør ha anledning til å bruke inntil to dager per måned på det frivillige arbeidet.
Kontaktperson: Anne-Beth Høyvik, tlf. 45 61 05 30 – abhoyvik@gmail.com