Wenche Urdal ble tildelt æresbevisning fra Røde Kors på ledersamling for tillitsvalgte i Rogaland Røde Kors lørdag 13. november.
Hun fikk dette for sitt langvarige frivillig arbeid både på lokalt, distrikts og nasjonalt nivå.
Wenche begynte Hjelpekorpset i Haugesund Røde Kors i 2003 og har hatt mange ulike verv i og for organisasjonene. Hun har vært administrativ leder for Hjelpekorpset, styremedlem i lokalforeningsstyret og per dags dato er hun nestleder i lokalforeningen. På distrikt har hun vært administrativ leder for distriktsråd hjelpekorps og er for tiden med i AU og styremedlem i distriktsstyret, og nasjonalt har hun vært vara regionleder Sør i Landsråd Hjelpekorps. I tillegg kommer deltagelse i og leder av utallige utvalg og komiteer i Haugesund Røde Kors.
Wenche har en erfaring og kompetanse fra frivillig arbeid som går langt utover det som er vanlig. Hun nyter stor respekt i hele organisasjonen og er en verdifull ressurs for både Haugesund og Rogaland Røde Kors.
Vi gratulerer Wenche med utmerkelsen.
Æresbevisningen er tildelt av distriktsråd for Hjelpekorps i Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by.