Silje Fagermo er vår nye aktivitetstilrettelegger i Haugesund Røde Kors!

Vi tar varmt i mot Silje som kommer rett fra Udland barnehage. Hun har bakgrunn fra Frelsesarmeen og kjenner derfor godt til frivillig arbeid.

Silje vil være et synlig ansikt utad, og du skal ikke se bort i fra at det er nettopp hun som tar telefonen når du ringer!

Aktiviteter med barn, unge og migrasjon vil hun være en støtte for, samtidig som hun vil jobbe tett med alliansen og støttespillere til lokalforeningen. Hun vil også være daglig leder sin høyre hånd.