Årsmøte i Haugesund Røde Kors 2020 ble avholdt onsdag 24. februar 2021 kl. 1800.
Etter valget fikk styret følgende sammensetning:

Leder:  Paul Eggen jr. – tlf 930 95 450, epost: paul.eggen@getmail.no
Nestleder:  Wenche Urdal – tlf. 987 65 587, epost: wenche.urdal@gmail.com
Styremedlem:  Cecilie Horn
Styremedlem: Signe Thomassen
Styremedlem: Laila Bakken
Varamedlem:  Rita Vikse
Varamedlem: Karina Ødegård

I tillegg er de tre avdelingenes ledere medlemmer i styret:
Leder Omsorg: Anne-Beth Høyvik, tlf. 456 10 530, epost: abhoyvik@gmail.com
Leder Hjelpekorpset: Roy Worum, tlf. 916 90 955 epost: roy@hrk.no
Leder Ungdom: Melanie Serine Johansen, tlf. 457 95 232, epost: melanieserine@gmail.com
Nestleder Ungdom:  Rebekka Hansen