Tirsdag 2. mars signerte Haugesund Røde Kors (HRK) en femårig beredskapsavtale med Tysvær kommune.

Avtalen har som formål å stimulere til samarbeid i beredskapsarbeidet, og bidra til at HRK sine kapasiteter innen beredskapsarbeid blir så gode, effektive og målrettede som mulig, og dermed bidra til å styrke den kommunale beredskapsevnen.

Avtalen ble høytidelig signert i kommunestyresalen på rådhuset i Tysvær av rådmann Sigurd Eikje, og leder av Haugesund Røde Kors, Paul Eggen jr.

Det vanket gode ord fra rådmannen om det arbeidet som Haugesund Røde Kors allerede gjør i Tysvær innenfor humanitært arbeid for barn, unge og eldre. Neste planlagte oppdrag for HRK i Tysvær, som et resultat av denne avtalen, er å bidra med støtte til massevaksineringen i Tysvær når kommunen skal i gang med det.