På ledersamlingen for tillitsvalgte i Rogaland Røde Kors ble Haugesund Røde Kors tildelt prisen for Årets lokalforening for 2020.

Begrunnelsen fra juryen:
Vinneren (Haugesund Røde Kors) av Årets Røde Kors forening 2020 var raske til å tilpasse eksisterende aktiviteter i henhold til gjeldene smittevernregler og etablerte nye aktiviteter da pandemien traff i mars 2020.
Møter og aktiviteter ble flyttet ut og gjennomført i mindre grupper med god avstand. Introduksjonskurs innenfor omsorgs-aktivitetene ble erstattet med digitale kurs, slik at nye frivillige fortsatt kom i aktivitet.
Hjelpekorpset etablerte digitale ukentlige møter for å beholde og engasjere sine medlemmer. Høsten 2020 klarte også Hjelpekorpset å gjennomføre, innenfor gjeldende smittevern, det tradisjonelle hjelpekorpskurset, hvor 14 nye medlemmer ble opptatt i korpset under en høytidelig seremoni i november 2020.
Det var også nytenkning rundt det tradisjonelle Julaften arrangementet som i 2020 ble gjennomført via en profesjonell tv-sending. Mat og gaver ble levert hjem til deltakerne. Påske-arrangementet for barn og barnefamilier ble omgjort til at en og en familie fikk besøk av påskeharen hjemme i hagen eller gårdsplassen.
Aktiviteter for sårbar ungdom gjennom prosjektene #meigjengen og #egog ble gjennomført på tross av korona og restriksjoner.
Lokalforeningen etablerte også i 2020 aktiviteter som ringevenn, vinduslykke og seniorheltane.