Haugesund Røde Kors har mottatt kr. 900.000,- i støtte til prosjektet «Aktivitetsguide» (#meigjengen) fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Paul Eggen jr. mottok gaven på vegne av Haugesund Røde Kors, mandag 23. mai.

Gjennom #meigjengen har HRK hjulpet nærmere 300 ungdommer ut av ensomhet og utenforskap og inn i aktiviteter ungdommene selv ønsker. Det gjør at de har fått venner og bygget nettverk. HRK har tett samarbeid med førstelinjetjenesten i kommunen som blant annet sosialrådgivere og helsesykepleiere på skolene.

Gaven gjør at HRK kan videreføre det viktige arbeidet i to år, frem til sommeren 2024.

Tusen takk til Sparebankstiftelsen SR-Bank 😊

På bildet (f.v.) André Sæbø, Astrid Børresen og Inger Rossebø fra SR-Bank og Paul Eggen jr. Foto: Sparebankstiftelsen SR-Bank.