Besøkstjenesten
Haugesund Røde Kors har gjennom mange år arbeidet for bedre helse og mindre ensomhet blant eldre. Her vil vi legge vekt på å knytte nye frivillige til besøkstjeneste i private hjem, samt kvalitetssikre vår innsats innen denne aktiviteten. Prosjektet forutsetter tilskudd fra Haugesund kommune.

Fellesverket
Med midler fra Stiftelsen DAM og Norges Røde Kors, åpnet Fellesverket Haugesund i 2021. Fellesverket er et lavterskeltilbud hvor ungdom kan droppe inn når de selv ønsker det. Her skal en føle seg sett og hørt av voksne. Hovedaktivitetene er møteplass, leksehjelp, gatemegling og arbeidstrening, Målgruppen er ungdom mellom 13 og 25 år. For de mellom 18 og 25 år vil vi ha fokus på arbeidstrening og legge til rette for aktivitet utenfor normal åpningstid. Fellesverket skal være en plass med fokus på relasjonsbygging og inkludering. Et fristed for ungdommene med stor grad av voksentetthet. Det vil kontinuerlig søkes om midler som kan brukes til aktiviteter i Fellesverket.

#meigjengen
Haugesund Røde Kors startet #meigjengen-prosjektet i 2014. Prosjekt er unikt og handler om å forebygge ensomhet og utenforskap blant ungdom. 
Prosjektet går først og fremst ut på å hjelpe ungdom inn i aktive, sosiale og trygge fritidsaktiviteter som passer den enkeltes interesser. Dette gjøres ved å benytte de allerede eksisterende tilbudene som finnes i og rundt kommunen, samt eventuelt bistå i å opprette nye. Målgruppen er elever i ungdomsskole og videregående skole i Haugesund, men prosjektet hjelper også ungdom som enten aldersmessig eller geografisk faller utenfor den definerte målgruppen.

Hulå
Hulå er en møteplass for ungdom i Tysvær. Her kan ungdom møte jevnaldrende og trygge voksne for felles sosiale aktiviteter. Inkludering og mestring skal være i fokus. Alle aktivitetene skal være gratis å delta på.
Målgruppa er ungdom som går på ungdomsskolen eller videregående. Vi jobber for å hjelpe ungdom til mestrings-arenaer, og legger til rette for opplevelser sammen med andre ungdommer, noe som vil bidrar til å bygge gode relasjoner og et forsterket selvbilde.

Gatemegling
Å løse konflikter er ikke en medfødt egenskap. Det må læres, og gjennom gatemegling skal ungdom lære om egne og andres reaksjoner, følelser og behov i konflikt. Gatemegling er et kurs du er med på, der du blir kjent med andre deltakere gjennom forskjellige øvelser som lærer deg om  kommunikasjon, konflikthåndtering og megling.
Ungdom er de beste til å løse konflikter i ungdomsmiljøer  og vi gir deg redskapene du trenger for å få til dette på gode måter.

ForAlle
ForAlle er et samarbeidsprosjekt som skal tilby ferieaktiviteter til barn og unge. Drives av Haugesund Røde Kors, Kirkens Bymisjon Skattkammeret og KFUK-KFUM Forandringshuset.