Fritid med mening!

Vitnestøtte

Gjennom ordningen med vitnestøtte får vitner i rettssaker medmenneskelig støtte, veiledning og praktisk hjelp.

 

Det å ha opplevd eller ha vært vitne til en kriminell handling er ofte skremmende. Å skulle vitne etterpå om det som har skjedd kan føles både ubehagelig og vanskelig. En vitnestøtte kan være til verdifull hjelp i en vanskelig situasjon.

En frivillig vitnestøtte gir først og fremst medmenneskelig støtte til den som skal vitne. Dernest veiledning og praktisk hjelp. Den frivillige kan også være en samtalepartner for vitnet både før og etter vitneforklaringen. Med bistand fra Røde Kors vitnestøtte kan vitnet bli tryggere på situasjonen og forstå rollen sin bedre. Dette kan føre til at vitnet kan konsentrere seg om forklaringen sin, noe som kan bidra til at retten får et mest mulig riktig grunnlag for sin avgjørelse.

Målsettingen for vitnestøtteordningen er økt trygghet for vitnene og økt rettssikkerhet.

Vitnestøttene får grundig opplæring og har taushetsplikt. De representerer Røde Kors, er uavhengig av retten og har klare retningslinjer når det gjelder å ikke diskutere innholdet i saken med vitnene.

Røde Kors er spesielt godt egnet for oppgaven som vitnestøtte på grunn av organisasjonens prinsipper om politisk og religiøs nøytralitet, humanitet og uavhengighet. Som verdens største humanitære organisasjon er Røde Kors også godt kjent for vitner med utenlandsk opprinnelse.

Vitnestøttene er tilstede ved Haugaland Tingrett alle dager hvor det er vitner i rettsaken(e).