Fritid med mening!

Dette er Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten. Hjelpekorpset rykker ut på kort...

Nasjonal beredskap

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon og støtteaktør for norske myndigheter både i krigs- og fredstid - gjennom en sterk...

Beredskapsvakt

Røde Kors Beredskapsvakt har som målsetting å kunne mobilisere frivillige til innsats for lokalmiljøet i kriser og katastrofer.

Sanitetsvakter

Haugesund Røde Kors Hjelpekorps er den største tilbyder av sanitetstjenester på Haugalandet. Vi er til stede på de fleste større idrettsarrangement og andre arrangement som samler mye folk.