Nettverk er et tilbud til mennesker som føler de står utenfor fellesskapet og som ved sosial støtte kan få en ny sjanse til å komme tilbake til en «normal» hverdag.
Norsktrening er et tilbud til minoritetsspråklige i Haugesund hvor de får muligheten til å jobbe med sine norskkunnskaper.
Opplevelser for alle er et tilbud til barn, unge og familier som av ulike grunner ikke har mulighet til å reise på tur.
En positiv arena med sosialisering, kun for menn. Hovedfokuset er å gjøre noe sammen.
SMÅ i Røde Kors arrangerer sosiale møteplasser for barnefamilier for å gi disse fine opplevelser sammen.
Konseptet Vinduslykke er å spre glede gjennom vinduene, og lyse opp hverdagen for beboere på sykehjemmene i Haugesund og Tysvær.
En Røde Kors visitor besøker innsatte i fengsel etter ønske fra den innsatte selv. Gjennom jevnlige besøk skal visitoren være et positivt innslag i en ellers lang og ensformig soningstid.
En vitnestøtte er en frivilling person som skal bistå vitner med medmenneskelig støtte og praktisk informasjon i forbindelse med rettssaker.