Haugesund Røde Kors driver Natteravn sammen med Haugesund kommune. Trygge, voksne personer er til stede i sentrum hver lørdagskveld fra kl. 22 til 02. Vi har ofte behov for ekstra natteravner, eller noen som kan stille som vertskap. Har du mulighet til å bruke en lørdagskveld én til fire ganger i året for å gjøre sentrum tryggere for byens ungdom?