Haugesund Røde Kors har gjennom mange år arbeidet for en bedre helse og for mindre ensomhet blant eldre. Frem til mars 2020 hadde vi jevnlige aktiviteter knyttet til omsorgsboligene og i private hjem i Haugesund kommune. Etter oppblomstringen av pandemien så vi en stor økning av antall deltakere i turgruppene og 1-1 koblinger. Samtidig startet vi opp et formiddagstreff for frivillige i Haugesund Røde Kors.
Prosjektet #koronavenner, med støtte fra Fylkesmannen i Rogaland, går ut på å videreutvikle turgruppene, 1-1 koblingene og formiddagstreffet. Det blir fokus på ernæring og fysisk aktivitet.
LitteraTUR er en ny aktivitet. Det er en turgruppe i samarbeid med Haugesund Folkebibliotek. Disse ukentlige turene er gratis og åpne for alle. Turene er sentrumsnære og lengen vil avhenge noe av været, men ta alltid med sitteunderlag og en termos med noe varmt i. Vi prater mens vi går, setter oss ned og diskuterer dagens tema.
Skjeva på dørå er et prosjekt, med økonomisk støtte fra Stiftelsen DAM, hvor vi kjører ut kveldsmat til eldre i utvalgte omsorgsboliger. Det blir oppmuntret til å dekke et fint bord og lage en varm kopp av favoritt drikken. Med dette når vi 75-80 beboere som får en hyggelig overraskelse på døra. Mange frivillige bidrar i ulike roller i prosjektet. Vi ønsker å utvide og videreutvikle prosjektet Skjeva på dørå, det forutsetter at vi får tilstrekkelige midler fra ulike bidragsytere.