Målet med #egog er at alle ungdommer uavhengig av økonomisk bakgrunn skal ha muligheten til å drive med fritidsaktiviteter, få opplevelser i ferier og mulighet til å samle opp arbeidserfaring. Et stort mål for #egog er at ungdommer skal få følelsen av å høre til, uforglemmelige opplevelser og noen å dele dem med. Vi jobber for å hjelpe ungdom til mestringsarenaer, og legger til rette for opplevelser sammen med andre ungdommer, noe som vi vet bidrar til å bygge gode og sunne relasjoner, samt et forsterket selvbilde. I arbeidet med #egog er målet at alle ungdommen skal kunne si «eg og» til klassekameratene sine. «Eg og har begynt på turn»
«Eg og har hatt sommerjobb» «Eg og har vært på ferie og bada».