Målet med #egog er at alle ungdommer uavhengig av økonomisk bakgrunn skal ha muligheten til å drive med fritidsaktiviteter, få opplevelser i ferier og mulighet til å samle opp arbeidserfaring.
#meigjengen handler om å forebygge ensomhet og utenforskap blant ungdom.
BARK er et tilbud til barn i alderen 6-12 år. Aktivitetene spenner fra lek og utfoldelse i friluft og førstehjelp, til forståelse av Røde Kors’ prinsipper og verdigrunnlag.
Som besøksvenn får du kontakt med mennesker i alle aldre som av ulike grunner ønsker noen å snakke med.
Fellesverket er et lavterskeltilbud hvor ungdom kan droppe inn når de selv ønsker det.
En flyktningguide er en person som har lyst til å lære noe nytt, og samtidig gjøre en innsats for å gi en flyktning en bedre start i Norge.
InnFRI er et fritidstilbud til mennesker med innvandrerbakgrunn og ellers andre som ønsker å komme seg ut i frisk luft.
#Koronavenner er turgrupper, 1-1 koblinger, formiddagstreff, skjerva på dørå og LitteraTUR.
Kreativo er en kvinnegruppe med sosialt og kreativt samvær, og skal være et møtested for kvinner i alle aldre, og fra forskjellige land.
Haugesund Røde Kors driver Natteravn sammen med Haugesund kommune. Trygge, voksne personer er til stede i sentrum hver lørdagskveld fra kl. 22 til 02.