Etter årsmøtet 22. februar 2023 har styret i Haugesund Røde Kors denne sammensetning:

Leder: Paul Eggen jr. – tlf 930 95 450, epost: paul.eggen@getmail.no
Nestleder: Wenche Urdal – tlf. 987 65 587, epost: wenche.urdal@gmail.com
Styremedlem: Anne-Beth Høyvik
Styremedlem: Signe Thomassen
Styremedlem: Mona Øygaard
Varamedlem: Rita Vikse
Varamedlem: Karina Ødegård

I tillegg er de tre avdelingenes ledere medlemmer i styret:
Leder for Omsorg: Robert Bergh, tlf. 909 21 679,
epost: robert.bergh@rodekors.org
Leder for Hjelpekorpset: Roy Worum, tlf. 916 90 955 epost: roy@hrk.no
Leder for Ungdom: Melanie Serine Johansen, tlf. 457 95 232,
epost: melanieserine@gmail.com
Nestleder for Ungdom: Rebekka Hansen

Årsrapport 2022 kan du lese her!