Etter årsmøtet 23. februar 2022 har styret i Haugesund Røde Kors denne sammensetning:

Leder: Paul Eggen jr. – tlf 930 95 450, epost: paul.eggen@getmail.no
Nestleder: Wenche Urdal – tlf. 987 65 587, epost: wenche.urdal@gmail.com
Styremedlem: Anne-Beth Høyvik
Styremedlem: Signe Thomassen
Styremedlem: Laila Bakken
Varamedlem: Rita Vikse
Varamedlem: Karina Ødegård

I tillegg er de tre avdelingenes ledere medlemmer i styret:
Leder for Omsorg: Leif Magne Nordbø, tlf. 909 32 277, epost: leno@smedsvik.no
Leder for Hjelpekorpset: Roy Worum, tlf. 916 90 955 epost: roy@hrk.no
Leder for Ungdom: Melanie Serine Johansen, tlf. 457 95 232, epost: melanieserine@gmail.com
Nestleder for Ungdom: Rebekka Hansen

Årsrapport 2021 finner du her!