Foto: Grethe Vangsnes

Skjeva på dørå er et prosjekt, med økonomisk støtte fra Stiftelsen DAM, hvor vi kjører ut kveldsmat til eldre i utvalgte omsorgsboliger. Det blir oppmuntret til å dekke et fint bord og lage en varm kopp av favoritt drikken. Med dette når vi 75-80 beboere som får en hyggelig overraskelse på døra. Mange frivillige bidrar i ulike roller i prosjektet. Vi ønsker å utvide og videreutvikle prosjektet Skjeva på dørå, det forutsetter at vi får tilstrekkelige midler fra ulike bidragsytere.