Vi er veldig glade for å ha Ellen Sofie Selle Bertelsen tilbake hos oss i Haugesund Røde Kors! Hun er nå ansatt som prosjektleder for «Hulå». Prosjektet skal skape møteplasser for ungdom i Tysvær. Ellen Sofie vil, sammen med en frivillig-gruppe, jobbe for å hjelpe ungdom inn i aktivitet og mestrings-arenaer. Opplevelser sammen med andre ungdommer vil bidra til å bygge gode og sunne relasjoner, noe som er et av hovedmålene med «Hulå».