Besøkstjenesten
Haugesund Røde Kors har gjennom mange år arbeidet for bedre helse og mindre ensomhet blant eldre. Her vil vi legge vekt på å knytte nye frivillige til besøkstjeneste i private hjem, samt kvalitetssikre vår innsats innen denne aktiviteten. Prosjektet forutsetter tilskudd fra Haugesund kommune.

Koronavenner
Videreutvikle turgruppene, 1-1 koblingene og formiddagstreffet. Her er det fokus på ernæring og fysisk aktivitet. Prosjektet har støtte fra Fylkesmannen i Rogaland.

LitteraTUR
Er en turgruppe i samarbeid med Haugesund Folkebibliotek. Disse ukentlige turene er gratis og åpne for alle. Turene er sentrumsnære og lengen vil avhenge noe av været, men ta alltid med sitteunderlag og en termos med noe varmt i. Vi prater mens vi går, setter oss ned og diskuterer dagens tema.

Skjeva på dørå
Vi kjører ut kveldsmat til eldre som bor i utvalgte omsorgsboliger i Haugesund. Med dette når vi 75-80 mennesker som får en hyggelig overraskelse på døra. Mange frivillige bidrar i ulike roller. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Vinduslykke
er et tiltak for å spre glede for eldre på sykehjem, i denne tiden hvor pandemien har satt Røde Kors sin vanlige besøkstjeneste på pause. Med underholdning på utsiden av vinduet ønsker vi å spre glede til de på innsiden. Vinduslykke er artister, barnehager, skoleklasser, kor, korps, hundeshow, teater – og andre aktiviteter som fantasien slipper fram. Fylkesmannen i Rogaland og Stiftelsen Dam har for 2021 bevilget midler til prosjektet.

Fellesverket
Med midler fra Stiftelsen DAM og Norges Røde Kors, åpner vi Fellesverket Haugesund i 2021. Et fristed for ungdommene med stor grad av voksentetthet. Fellesverket skal være en plass med fokus på relasjonsbygging og inkludering. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 25 år. For de mellom 18 og 25 år vil vi ha fokus på arbeidstrening og legge til rette for aktivitet utenfor normal åpningstid.

#meigjengen
Jobber for å få ungdom ut i sosial aktivitet, og samarbeider tett med foreningens andre prosjekter rettet mot ungdom. Prosjektet har målsetting om å få minst 50 ungdommer ut i aktivitet i 2021.  #meigjengen er nå 7 år. Tilskudd fra Rogaland Fylkeskommune og midler til «sosial møteplass» fra Norges Røde Kors.

#egog
Vi vil gjøre hverdagene, helgene og feriene litt bedre for barn og unge. Prosjektet fortsetter dersom BUFDIR innvilger midler. Målet er å ha prosjekt #egog i både Tysvær og Haugesund.

På fredag
En positiv arena med sosialisering, kun for menn. Hovedfokus er å gjøre noe sammen. Det kan være aktiviteter som tur i skog og mark, quizkveld, foredrag om ulike emner, besøk på en bedrift, bowling, curling, pistolskyting, se sport sammen, eller noe annet. Vi legger opp til aktiviteter på fredager, derav navnet.