Haugesund Røde Kors vil spre glede for eldre som bor på sykehjem, og ønsker å bygge opp igjen besøkstjenesten ved sykehjem i Haugesund og Tysvær. Målet er å gjenopprette vårt populære tilbud med besøkstjeneste på institusjonene. Pandemien har gjort noe med oss alle på ulike måter. Mange har kjent på savn og ensomhet, vi ønsker å bruke disse erfaringene til noe konstruktivt. Vi ønsker å gi frivilligheten et løft, bli sterkere – og vi vil ha flere med på laget!