Haugesund Røde Kors Hjelpekorps er et av landets største med ca. 170 medlemmer. Hjelpekorpset driver aktivt beredskapsarbeid for byen og distriktet, og er en aktiv og seriøs medspiller i den frivillige redningstjenesten.