Fritid med mening!

Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten. Røde Kors Hjelpekorps har mange tus...

Omsorgsaktiviteter

Røde Kors i Norge arbeider for å motvirke ensomhet og ekskludering, skape trygge oppvekstvilkår og forebygge vold og konflikt.

Røde Kors Ungdom

Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Røde Kors. Vi bekjemper urettferdighet og fremmer forståelse og toleranse. Vi sie...

Natteravn

Som natteravn får du i tillegg til å bidra til et tryggere nærmiljø og bedre oppvekstvilkår for de unge, anledning til å diskutere med, og lære av andre foreldre.