Fritid med mening!

Hjelpekorps

Hjelpekorpset skal drive med hjelpearbeid ved ulykker/katastrofer og annen humanitær innsats. Hjelpekorpsene skal utdanne sine medlemmer med dette for å bygge opp og sikre forsvarlig beredskap samt spre kjennskap til førstehjelp i sin alminnelighet.

Omsorgsaktiviteter

 

Røde Kors i Norge arbeider for å motvirke ensomhet og ekskludering, skape trygge oppvekstvilkår og forebygge vold og konflikt.

Røde Kors Ungdom

Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Røde Kors. Vi bekjemper urettferdighet og fremmer forståelse og toleranse. Vi er for, av og med ungdom og løser humanitære utfordringer gjennom engasjement, demokrati og kunnskap.

Natteravn

Som natteravn får du i tillegg til å bidra til et tryggere nærmiljø og bedre oppvekstvilkår for de unge, anledning til å diskutere med, og lære av andre foreldre.