Fritid med mening!

 

Røde Kors Støttespiller Pluss

 

”Ta samfunnsansvar i ditt nærmiljø”
 
allianse.png
 
Røde Kors Støttespiller er en videreutvikling av samarbeidet med samfunnsengasjerte bedrifter i Haugesund. 
 
Da Røde Kors Alliansen viste seg å bli en suksess og aktiviteten i foreningen økte betraktelig, så vi behovet for å lage et samarbeidsprosjekt på nivået under Røde Kors Alliansen, slik at vi kunne nå enda flere samfunnsengasjerte bedrifter i lokalmiljøet.
 
I 2012 ble Røde Kors Støttespiller utviklet og Haugesund Røde Kors støttes i dag av flere bedrifter som bidrar med midler, varer og tjenester i en kontraktperiode på tre år. Støttespillerbedriftene bidrar til Haugesund Røde Kors sitt humanitære arbeid i lokalmiljøet blant annet ved å sikre aktivitetene kontinuitet og allsidighet.
 
Foreningen er avhengig av frie midler for å kunne tilby et bredt spekter av aktiviteter og kvalitetssikre og kurse våre frivillige. Det dukker også stadig opp behov i forbindelse med vedlikehold av hus og utstyr og da er samarbeid med håndtverkere og forhandlere gull verdt.
 
Haugesund Røde Kors takker alle våre Røde Kors Støttepillere for engasjementet!