Fritid med mening!

Røde Kors til stede nær deg

Røde Kors er til stede landet rundt. Frivillige er en viktig del av beredskapen både i Norge og internasjonalt når kriser rammer. For kriser rammer enkeltmennesker.