Fritid med mening!

Årsmøtet 2020

 

Årsmøte i Haugesund Røde Kors valgte i går Paul Eggen jr. som ny leder. Foreningen er takknemlig for den store innsatsen og engasjementet til Paul, og er veldig glad for at han tar på seg vervet for de to neste årene.

Wenche Urdal ble valgt som ny nestleder, hun har en lang fartstid i foreningen og er blant annet leder for Julaftenarrangementet.

Styret lokalforeningen Haugesund Røde Kors 2020
Leder: Paul Eggen jr.
Nestleder: Wenche Urdal.
Øvrige styremedlemmer:
Cecilie Horn
Cecilie Finsal
Molly Støle
Vara: Kasper Stokkenes, Karina Ødegaard
Omsorg: Anne-Beth Høyvik
Ungdom: Eirik Falkenhaug
Hjelpekorps: Roy Worum

Vi gleder oss med dere.

Det var i går 55 som møtte til årsmøte, hvorav 50 var stemmeberettiget. Takk til alle fremmøtte!