Røde Kors Ungdom vil ha med DEG!

Haugesund Røde Kors Ungdom er for ungdom mellom 13- 30 år, og de møtes hver mandag. Nedenfor ser du planen frem til jul, så om dette kan være noe for deg eller noen du kjenner, ønsker RKU dere hjertelig velkommen!

Bli medlem i gruppen til RKU på Facebook: https://www.facebook.com/groups/RKUHaugesund/