Fritid med mening!

Kreativo

Kreativo er en kvinnegruppe som skal bidra til inkludering og integrering av kvinner som har behov for en sosial møteplass.

De minoritetsspråklige kvinnene som deltar får en uvurderlig språktrening, og får bygget nettverk blant norske kvinner. Aktiviteten bidrar til økt samhandling, kunnskap og respekt mellom ulike kulturer. Kreativo er lagt til dagtid slik at kvinnene som er hjemmeværende og ofte travelt opptatt med barn og andre familiære aktiviteter på ettermiddagene også har et tilbud. Fokuset er kreativt og sosialt samvær. Kvinnene lager mat sammen, driver med håndarbeid, danser, spiller bingo, har utflukter i nærområdet med mer.

Kreativo er åpen for alle kvinner som ønsker å delta; mødre i permisjon, pensjonister, uføretrygdede og alle andre som har fri på dagen. Frivillige fra Røde Kors er også selvfølgelig med i gruppen. Aktiviteten er gratis.

Kreativo møtes onsdager klokken 12:00-14:00 på Røde Kors-huset.